Η μουσική μέσα από την Ιστορία της

Θεματικές ενότητες:

 • Απόδοση όρου Αρχαία Ελληνική Μουσική
 • Χρονικά πλαίσια
 • Περίοδοι
 • Μουσική Θεωρία
 • Η γλώσσα-μελωδία
 • Μουσικά όργανα
 • Μουσικά είδη
 • Λείψανα αρχαίας ελληνικής μουσικής
Θεματικές ενότητες:

 • Απόδοση όρου Βυζαντινή Μουσική
 • Χρονικά πλαίσια
 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο
 • Περίοδοι Βυζαντινής Μουσικής
 • Θρησκευτική-Εκκλησιαστική μουσική
 • Εξέλιξη της γραφής
 • Είδη μέλους
 • Μουσικά όργανα


Θεματικές ενότητες:

 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο
 • Θρησκευτική μουσική
 • Κοσμική μουσική
 • Μουσικά όργανα
 • Πολυφωνία
 • Ελλαδικός χώρος

Θεματικές ενότητες:

 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο
 • Γενικά χαρακτηριστικά
 • Μουσική των Γαλλοφλαμανδών μουσικών
 • Ελλαδικός χώρος

Θεματικές ενότητες:

 • Περίοδοι, ιστορικό πλαίσιο
 • Ιδεολογικό και κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο
 • Νεοτερισμού στη μουσική
 • Όπερα και Ορατόριο: Ιταλία
 • Οργανική μουσική: Ιταλία, Γερμανία
 • Όπερα και οργανική μουσική: Γαλλία, Αγγλία
 • Ώριμο Μπαρόκ
 • Ελλαδικός χώρος

Θεματικές ενότητες:

 • Απόδοση όρου κλασσικισμού
 • Χρονικά πλαίσια
 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη-Αμερική
 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Το πέρασμα στον Κλασσικισμό
 • Η σχολή της Βιέννης
 • Μουσικές μορφές-φόρμες
 • Εξέλιξη των μουσικών οργάνων, της ορχήστρας και των μικρότερων οργανικών σχημάτων
 • Πέρασμα στον Ρομαντισμό

Θεματικές ενότητες:

 • Απόδοση όρου ρομαντισμού
 • Χρονικά πλαίσια
 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη
 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στην Ελλάδα
 • Γενικά χαρακτηριστικά
 • Περίοδοι
 • Εκπρόσωποι
 • Μουσικές μορφές-φόρμες
 • Εξέλιξη των μουσικών οργάνων, της ορχήστρας και των μικρότερων οργανικών σχημάτων
 • Προγραμματική-περιγραφική και απόλυτη μουσική
 • Υστερορομαντισμός και πέρασμα στον 20ο αιώνα

Θεματικές ενότητες:

 • Απόδοση όρου εθνική σχολή
 • Χρονικά πλαίσια
 • Ιστορικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο στην Ευρώπη
 • Κοινά χαρακτηριστικά εθνικών σχολών
 • Εθνικές σχολές κατά τη ρομαντική περίοδο
 • Εθνικές σχολές κατά την υστερορομαντική περίοδο
 • Μουσικές μορφές-φόρμες