Καλλιέργεια ακοής

Γραφή καθ΄υπαγόρευση για την Γ΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων των πανελληνίων εξετάσεων. Θέματα πανελληνίων με ακουστικό υλικό, ασκήσεις προσομοίωσης και αξιολόγησης